planning, risico, proces

06-14234509

Joris van Kuilenburg

Projectmanagement adviseur
Met meer dan 10 jaar ervaring en opleiding in ruimtelijk beleid, ruimtelijke ordening en project- / programmabeheersing zorg ik voor het sneller en met meer kwaliteit behalen van doelen en resultaten. Ik ben specialist op het gebied van projectplanning en risicomanagement en zoek altijd de breedte van projectbeheersing op. Ik weet de tijds-, risico-, financiële- en organisatorische aspecten van een project of programma te verbinden tot integrale advisering. Daarbij focus ik op het vergroten van de haalbaarheid en efficiency. Mijn talent voor analyse en visualisatie helpt projecten om op relevante informatie effectief te sturen, rapporteren aan opdrachtgevers (verantwoording) en te communiceren met stakeholders (draagvlak).

Expertises

Ik voeg de meeste waarde toe waar behoefte is aan...

Analyse
100%
Visualisatie
100%
MS Project
100%

Blog

My thoughts.

Planning in Excel

Er zijn minstens zoveel verschijningsvormen van projectplanningen als er projectmanagers zijn. Van drie datums op de spreekwoordelijke achterkant van een sigarenkistje danwel bierviltje, tot een volledig geïmplementeerd Enterprise Project Management systeem: het kan allemaal als planning worden bestempeld. Ergens in het midden ligt een tussenvorm, die een wereld aan variatie op zichzelf is: de planning in […]

Kenmerken van een beheerste projectplanning (2/2)

Projecten en planningen: verschillende woorden, met veel overlap in betekenis: een project is het geheel van werk om een incidenteel en afgebakend doel te bereiken met een afgebakend begin- en eindpunt, de weergave van dat project, uitgedrukt in activiteiten, is de planning. Een basaal overzicht met activiteiten en datums kan onder de noemer ‘planning’ vallen. […]

Kenmerken van een beheerste projectplanning (1/2)

Projecten en planningen: verschillende woorden, met veel overlap in betekenis: een project is het geheel van werk om een incidenteel en afgebakend doel te bereiken met een afgebakend begin- en eindpunt, de weergave van dat project, uitgedrukt in activiteiten, is de planning. Ieder programma en project heeft een planning, of dat nu een ‘behangrol vol […]

Projectbeheersing

Projectmatig werken betekent dat het resultaat op een beheerste wijze tot stand komt. Hoe complexer (en vaak omvangrijker) een project, hoe meer toegevoegde waarde kan worden bereikt met een expliciet georganiseerde beheersing ervan. Voor programma’s met meerdere projecten geldt dit nog sterker. Projectbeheersing is het deel van de taken van een projectmanager, dat geen betrekking […]

Procesmanagement

Risico management