Projectmatig werken betekent dat het resultaat op een beheerste wijze tot stand komt. Hoe complexer (en vaak omvangrijker) een project, hoe meer toegevoegde waarde kan worden bereikt met een expliciet georganiseerde beheersing ervan. Voor programma’s met meerdere projecten geldt dit nog sterker. Projectbeheersing is het deel van de taken van een projectmanager, dat geen betrekking heeft op directe aansturing van de inhoud. Tot op zekere hoogte past projectbeheersing qua tijdsbesteding binnen het takenpakket van de direct verantwoordelijke: de projectmanager. Boven die grens is het lucratief om projectbeheersing te verdelen over meerdere personen.

Joris is uiterst bedreven in de afweging tussen het beleggen van projectbeheersing binnen de rol projectmanagement, in een aparte rol of bij een team waarin de aspecten van projectbeheersing vertegenwoordigd zijn. Daarnaast heeft hij in meerdere rollen van projectbeheersing, ook gecombineerd, gewerkt bij grote opdrachtgevers in de (semi-) overheidssector. Zowel gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling als (grootschalige) infrastructuur behoren tot zijn ervaring.