mca beoordelingsmatrixBesluitvorming is in iedere organisatie en in ieder project onmisbaar voor voortgang.

Trage besluitvorming is dan ook een veelgehoorde oorzaak van vertragingen in projecten.

Door scenario gericht denken en een goede, gedragen onderbouwing kan dit proces efficiënt plaatsvinden. Een veel toegepaste methode is in dat opzicht de Multi Criteria Analyse, waarbij verschillende scenario’s worden benoemd, die op een vaste set criteria worden beoordeeld. Niet alleen aan snellere besluitvorming, maar ook aan verantwoording en rapportage levert de MCA een bijdrage. De MCA beoordelingsmatrix van Mirari is een tool om zo’n analyse ‘live’ met betrokkenen op te stellen en in te vullen. Doordat de matrix eenvoudig uitbreidbaar en aanpasbaar is kan vervolgens een vergelijkbare sessie met de decision makers worden gehouden. Na afloop is het resultaat direct zichtbaar: het berekende voorkeursscenario wordt in groen gearceerd en afstand tot de overige scenario’s wordt met een kleurenschaal aangegeven. De beoordelingsmatrix bestaat uit een MS Excel bestand en functioneert geheel dynamisch en zonder macro’s. Download het bestand hier!