Projectbeheersing

Projectmatig werken betekent dat het resultaat op een beheerste wijze tot stand komt. Hoe complexer (en vaak omvangrijker) een project, hoe meer toegevoegde waarde kan worden bereikt met een expliciet georganiseerde beheersing ervan. Voor programma’s met meerdere projecten geldt dit nog sterker. Projectbeheersing is het deel van de taken van een projectmanager, dat geen betrekking heeft op directe aansturing van de inhoud. Tot op zekere hoogte past projectbeheersing qua tijdsbesteding binnen het takenpakket van de direct verantwoordelijke: de projectmanager. Boven die grens is het lucratief om projectbeheersing te verdelen over meerdere personen.

Joris is uiterst bedreven in de afweging tussen het beleggen van projectbeheersing binnen de rol projectmanagement, in een aparte rol of bij een team waarin de aspecten van projectbeheersing vertegenwoordigd zijn. Daarnaast heeft hij in meerdere rollen van projectbeheersing, ook gecombineerd, gewerkt bij grote opdrachtgevers in de (semi-) overheidssector. Zowel gebiedsontwikkeling, projectontwikkeling als (grootschalige) infrastructuur behoren tot zijn ervaring.

MS Project training

Planning, financial control, risicomanagement: de meeste projecten geven er expliciet invulling aan. Door gebruik te maken van software kan projectbeheersing effectiever worden: dubbel werk wordt voorkomen door één tool in te zetten voor alle disciplines. Met MS Project integreer je projectplanningen, risicodossiers, begrotingen en budgetten én personeelsresources voor projecten of programma’s. Ken je de basis en wil je meer? Rapportages automatiseren, input voor vergaderagenda’s genereren, dashboards, trendanalyses en cashflowramingen? Volg dan de MS Project training van Mirari en leer eruit halen wat erin zit!

Wat

  • Work Breakdown Structure, Product Beakdown Structure ontwerpen en beheren
  • Ramingen en budgetten direct koppelen aan activiteiten
  • Afdelings- / personeelsplanningen genereren op basis van projecten
  • Leesbare samenvattingen, gedifferentieerd naar doelgroep – met één druk op de knop
  • Etc. etc.

Hoe

  • Bij Mirari leer je met verschillende werkvormen, waaronder kringgesprek, 1-op-1 begeleiding en bilaterale feedback
  • Aan de hand van jouw project leer je de kneusjes van het planningsvak èn de slimme trucs van de software, direct resultaat dus
  • Altijd erop gericht de materie te vereenvoudigen

Wie

  • Joris van Kuilenburg is meer dan 10 jaar adviseur in de projectbeheersing, bij projecten in allerlei schaalgrootten en sectoren: van 10k tot miljarden en van vrije woningbouwkavels tot infrastructurele megaprojecten.
  • Imke Buining begeleidt (groepen) mensen bij het aanpakken van praktische